Specifieke Lerarenopleiding (SLO)

Belangrijke informatie inkanteling Specifieke Lerarenopleiding in hogeschool:

Vanaf 1 september 2019 zal de specifieke lerarenopleiding in hernieuwde vorm worden georganiseerd door AP Hogeschool Antwerpen en Universiteit Antwerpen. AP Hogeschool wordt verantwoordelijk voor het opleiden van studenten met een vooropleiding bachelor, graduaat of secundair onderwijs, Universiteit Antwerpen voor de studenten met een masteropleiding.

AP Hogeschool organiseert de lerarenopleiding voor zij-instromers op de vestigingsplaatsen van AP Hogeschool en garandeert dat elke cursist die bij aanvang van het academiejaar 2019-2020 minstens 15 STP in de specifieke lerarenopleiding heeft verworven, zijn opleiding zal kunnen afwerken, en dit uiterlijk tot en met het academiejaar 2020-2021.

We engageren ons om eventuele organisatorische wijzigingen die zich vanaf september 2019 zouden kunnen voordoen, tijdig en na overleg met de betrokken cursisten te communiceren. AP Hogeschool wil hierbij maximaal tegemoet komen aan de noden en verwachtingen van de werkende cursist/student.

Meer info?
Contacteer Kris Jacobs of neem contact op met het secretariaat.

Wat leer je?

Je leert via theorie en praktijk hoe je kennis, vaardigheden en inzicht kan aanbrengen. Je leert hoe je voor een groep of klas moet staan. Stapsgewijs verwerf je volgende competenties:

  • Maatschappelijke en beroepsgerichte competentie
  • Pedagogische en organisatorische competentie
  • Psycho-Pedagogische competentie
  • Didactische competentie

Je doorloopt 12 modules met een totaal van 720 lestijden of 60 studiepunten.
Van elke module waarvoor je slaagt, kan je op vraag een deelcertificaat ontvangen. 
Voor alle modules binnen deze opleiding wordt gewerkt met een systeem van gecombineerd leren (combinatie van contactonderwijs en elektronisch leren).

Maatschappelijke en beroepsgerichte competentie
Onderwijs en maatschappij 40 lestijden 3 studiepunten
Leraar en verantwoordelijkheden 40 lestijden 3 studiepunten
Pedagogische en organisatorische competentie
Communicatie en overleg 80 lestijden 6 studiepunten
Leerlingenbegeleiding 40 lestijden 3 studiepunten
Klasmanagement 40 lestijden 3 studiepunten
Psycho pedagogische competentie
Psychologie 80 lestijden 6 studiepunten
Didactische competentie
Algemene didactiek 80 lestijden 6 studiepunten
Praktijkinitiatie 80 lestijden 6 studiepunten
Digitale didactiek 40 lestijden 3 studiepunten
Oefenlessen 80 lestijden 6 studiepunten
Deelstage 1 (observatiestage) 40 lestijden 3 studiepunten
Deelstage 2 (doestage) 40 lestijden 6 studiepunten
Deelstage 3 (doestage) 40 lestijden 6 studiepunten

Welk traject kies je?

Je kan de opleiding op verschillende manieren volgen.
 

Met het éénjarig traject kan je op één schooljaar je diploma van leraar behalen.

Met het tweejarig traject kies je 2 lesmomenten per week (overdag en/of 's avonds) en behaal je het diploma in minimaal twee academiejaren.

Als je al les geeft, kan je de SLO-opleiding volgen in een verkort traject (Leraar in opleiding).

Je kan de verschillende trajecten hieronder vergelijken.
 

Wat na je opleiding?

Het diploma van leraar geeft je de mogelijkheid les te geven in het secundair onderwijs en het volwassenenonderwijs. In welke vakken en waar je les mag geven hangt af van je basisdiploma en nuttige ervaring. Meer info vind je op de website van Onderwijs Vlaanderen (www.ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen). Je kan hier uitzoeken welke vakken je mag geven met welk diploma, maar ook wat je nodig hebt om een bepaald vak te geven.

De lerarenopleiding is uiteraard op het onderwijs gericht, maar wie een diploma van leraar heeft, heeft ook een streepje voor bij leidinggevende functies in de bedrijfs- of dienstensector.

Toelatingsvoorwaarden

Ben je in het bezit van een diploma in een bepaald vakgebied (diploma secundair onderwijs, een ASBO-brevet of een diploma hoger onderwijs) dan kan je onmiddellijk beginnen.

Als je geen van bovenstaande diploma's hebt, maar wel over specifieke vakkennis en enkele jaren nuttige ervaring beschikt, kan je deelnemen aan een toelatingsproef.

Praktisch?

Meer info over inschrijvingen, inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden, kostprijs, vrijstellingen, bereikbaarheid, openingsuren, educatief verlof, centrumreglement... vind je hier.

Wil je nog meer informatie over de opleiding?

Contacteer Kris Jacobs (administratief medewerker), zij helpt je graag verder.

Samenwerkingspartner