Professioneel juridisch Frans

Wat leer je?

De opleiding bestaat uit 3 modules van 40 lestijden, waarvan 50% in afstandsonderwijs*.

 • Module 1: Toegepaste juridische terminologie
 • Module 2: Schriftelijke taalbeheersing in juridische context
 • Module 3: Mondelinge taalbeheersing in juridische context

De opleiding werd geaccrediteerd door de orde van Vlaamse balies voor een totaal van
32 niet-juridisch punten.

Module 1 kan gevolgd worden zonder verderzetting van module 2 en/of 3. Wie wil instappen in module 2 of 3 moet eerst module 1 gevolgd hebben of slagen in een vrijstellingsproef.

* De modules worden aangeboden onder de vorm van gecombineerd leren, een combinatie van contactonderwijs en afstandsonderwijs. Concreet betekent dit 4 contactmomenten, 4 afstandstaken + een examenmoment.

Dit behaal je bij uitstroom:
Europees taalbeheersingsniveau Frans B2
De onafhankelijke gebruiker kan:
 • de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied;
 • vloeiend en spontaan reageren, waardoor een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanningen met zich meebrengt;

 • een duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over een breed scala aan onderwerpen;
 • een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van de diverse opties.

Toelatingsvoorwaarden

Je hebt het Europese taalbeheersingsniveau Frans B1 (praktische kennis) al behaald en je kan dit bewijzen aan de hand van een attest, certificaat of niveaubepalingstoets.

Dit heb je al behaald:
 Europees taalbeheersingsniveau Frans B1
De onafhankelijke gebruiker kan:
 • de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig oorkomen op het werk- en in de vrije tijd;
 • een eenvoudige doorlopende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of van persoonlijk belang zijn;

 • een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, verwachtingen en ambities;

 • kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen.

Praktisch?

Lesavond: woensdagavond van 18u15 tot 22u

MODULE 1 MODULE 2 MODULE 3
Toegepaste juridische terminologie Schriftelijke taalbeheersing
in juridische context
Mondelinge taalbeheersing
in juridische context
10 punten (niet-juridisch)
11 punten (niet-juridisch) 11 punten (niet-juridisch)
3 oktober 2018 16 januari 2019 24 april 2019
17 oktober 2018 30 januari 2019 8 mei 2019
7 november 2018 13 februari 2019 22 mei 2019
21 november 2018 27 februari 2019 5 juni 2019
5 december 2018 (examen) 20 maart 2019 (examen) 19 juni 2019 (examen)

Inschrijvingsgeld per module: € 60 + syllabus: € 15

Meer info over inschrijvingen, kostprijs ... vind je hier.

Wil je nog meer informatie over de opleiding?

Contacteer Kris Jacobs (administratief medewerker) via kris.jacobs@cvoprovincieantwerpen.be.