Taalmodules Gids/Reisleider

Wat leer je?

Van gidsen en reisleiders wordt verwacht dat zij minstens één (gids) of twee (reisleider) vreemde talen beheersen, en dit om twee overtuigende redenen:

 • het toeristisch cliënteel van Vlaanderen bestaat voor een aanzienlijk deel uit buitenlanders.
 • wie als reisleider groepen naar het buitenland begeleidt, heeft er uiteraard alle baat bij de taal van het land van bestemming vlot onder de knie te hebben.

Gidstaal is echter een erg complexe taal: zij heeft betrekking op

 • actualiteit
 • geschiedenis
 • geografie
 • architectuur
 • cultuur 

Er is geen topic denkbaar dat niet in het verhaal van een gids of reisleider zou kunnen voorkomen. Dit mag voor de competente vakman of -vrouw echter geen beletsel zijn om het verhaal dat hij/zij in het Nederlands brengt ook integraal in de vreemde taal aan te bieden. Het is duidelijk dat de kennis van specifieke terminologie daarbij onontbeerlijk is. De taalmodules van het CVO Provincie Antwerpen focussen op deze concrete noden. Zij behandelen een breed spectrum aan onderwerpen, gaande van geschiedenis over kunst tot economische en actuele tendensen.

We bieden deze cursussen aan op conversatieniveau: mondelinge verwerking van het specifieke taalmateriaal, discussieronden, voordrachten en praktische oefeningen ad hoc.

Het trainingsprogramma is erop gericht dat cursisten gedurende een jaar in de vreemde taal werken rond hun vertrouwde biotoop, zodat zij na 120 uur hun persoonlijk verhaal taalkundig correct en overtuigend kunnen brengen. We verliezen daarbij niet uit het oog dat een gids een verteller is en af en toe zelfs een entertainer. Bovendien hebben we in de opleiding aandacht voor interculturele aspecten: we informeren onze cursisten over het land/de landen waar de betreffende taal wordt gesproken, zodat zij met de nodige voorkennis hun gasten optimaal kunnen begeleiden. Ten slotte is er ook nog de zelfredzaamheid: onze cursisten leren doelgericht informatie en terminologie in de vreemde taal autonoom vergaren.

De taalopleidingen voor gidsen en reisleiders bestaan uit twee modules van elk 60 lesuren. Eventuele geïnteresseerden wijzen we erop dat enkel erkende gidsen en reisleiders achteraf ook effectief rondleidingen in de vreemde taal mogen aanbieden.


Wie kan deelnemen?

Personen die het taalniveau richtgraad 2 van de gewenste taal onder de knie hebben. Meer informatie over de richtgraden voor talen in het volwassenenonderwijs vind je op de pagina Europees Referentiekader talen. We verwachten dat je qua taalkennis:

 • de hoofdzaken kunt begrijpen van vertrouwde onderwerpen die aan bod komen in de werksituatie, op school, bij ontspanning en tijdens reizen
 • bekwaam bent in de vier vaardigheden: luisteren, lezen, spreken en schrijven
 • goed bent in conversatie
 • de grammatica praktisch weet aan te pakken
 • kunt praten over thema’s als vakantie en toerisme, traditionele gerechten, het milieu, culturele steden, beroep en werk, communicatiemiddelen…
 • typische uitdrukkingen kent om je mening te uiten, iets of iemand te beschrijven, kritiek te uiten, te roddelen, moppen te vertellen, excuses te formuleren, uitnodigingen te aanvaarden of te weigeren, over verleden en toekomst te praten, een klacht in te dienen...
 • de woordenschat bezit om authentieke teksten te lezen
 • je taalkennis in de gewenste vreemde taal verder wilt uitdiepen op cultuurhistorisch en toeristisch vlak
   


Voor iedere kandidaat-cursist is een instapproef voorzien!

Lesplaats
Campus AP Meistraat


Aanbod schooljaar 2018-2019
Duits / Engels / Frans / Spaans

De directie behoudt zich het recht voor modules te schrappen, indien er te weinig inschrijvingen zijn.

Lesdagen
De lessen Duits, Engels, Frans en Spaans worden gegeven op dinsdagavond, van 18.30 tot 22 uur.

Inschrijven taalmodules
Inschrijven kan op schooldagen van maandag tot donderdag tijdens de openingsuren van het secretariaat van campus AP Meistraat.

Starten met deel 2 van de module in februari is ook mogelijk. Meer info via het secretariaat van campus AP Meistraat.

Kostprijs
Per taalmodule is het inschrijvingsgeld 180 euro. Bijkomende kost voor cursusmateriaal is 15 euro.

Betaling met opleidingscheques is mogelijk.

Meer algemene informatie vind je op de pagina inschrijving.

Meer info?

Contacteer Els Darimont (administratief medewerker) via els.darimont@cvoprovincieantwerpen.be

 

Samenwerkingspartner