Nascholingen en lezingen

Lezing Inspectie 2.0: Ben jij al mee? 
door Rika De Roover

“De doorlichting komt!” Iedere leraar weet dat die kreet meteen heel wat teweegbrengt in de leraarskamer. Men googelt de namen van de inspecteurs en de spanning stijgt. 

Om onderwijspersoneel beter voor te bereiden op het nieuwe doorlichtingsconcept organiseert CVO Provincie Antwerpen op 13 februari 2019 een lezing door Rika De Roover, onderwijsinspecteur voor het secundair en volwassenenonderwijs. 

Voorbereiden op de doorlichting 

De Roover bespreekt de belangrijkste principes van inspectie 2.0, het nieuwe doorlichtingsconcept dat de Vlaamse onderwijsinspectie in september 2018 volledig uitrolde. Wat is er gewijzigd tegenover de vroegere doorlichtingsmethodiek? Wat is dat OK waar iedereen het over heeft? Hoe verloopt zo’n doorlichtingsweek? Aan welke gesprekken neem jij als leraar deel? Hoe bereid je je best voor? Wat vind je later terug in het verslag? 

Doel van de lezing is dat je na afloop een toekomstige doorlichting met meer vertrouwen tegemoetziet. Want doorlichten in dialoog, daar draait het om. 

Doorlichten in dialoog

Rika De Roover werkte 20 jaar als leerkracht, adjunct-directeur en directeur in het volwassenenonderwijs en maakte 3 jaar geleden vanuit CVO Provincie Antwerpen de overstap naar de Vlaamse onderwijsinspectie. 

Vanuit haar functie als onderwijsinspecteur voor het secundair- en het volwassenenonderwijs vertelt zij graag welke veranderingen inspectie 2.0, waarbij “Doorlichten in dialoog” centraal staat, met zich mee brengt voor leerlingen, ouders, leraren, directies en beleidsmedewerkers. Ze probeert waar mogelijk ook antwoorden te geven op jullie vragen over het nieuwe doorlichtingsconcept. 

Praktisch

Wanneer? Woensdag 13 februari van 18.30 uur tot 20 uur.

Waar? CVO Provincie Antwerpen, campus AP Meistraat (Meistraat 5, 2000 Antwerpen). 

Voor wie? Iedereen welkom.

Inschrijven? Deelname is gratis, maar inschrijven verplicht. Bevestig je deelname voor maandag 11 februari via dit formulier

 

Overzicht van voorbije lezingen en nascholingen
LEZINGENREEKS VLAAMSE MEESTERS

Het project "Vlaamse Meesters" focust op het leven en de nalatenschap van van Eyck, Bruegel en Rubens. In deze lezingenreeks komen niet alleen hun leven en de belangrijkste werken aan bod. Er wordt een link gelegd naar tijdsgenoten en het verband met projecten uit de Vlaamse Meesters.

Vanuit de Vlaamse gemeenschap met medewerking van Toerisme Vlaanderen worden van 2018 tot 2020 een heel aantal initiatieven georganiseerd om onze Vlaamse kunstenaars van de 15e-17e eeuw internationaal in de kijker te zetten. Deze lezingen bijten de spits af.

VAN EYCK 
Door Christine Demeunynck, lector gids/reisleider Het Perspectief PCVO

Na een korte kunsthistorische duiding van de zogenaamde Vlaamse Primitieven (what's in a name) zal de lezing zich vooral focussen op een buitengewone casus: de Aanbidding van het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck n.a.v. de (nog lopende) restauratie. Kunstgeschiedenis is reeds lang geëvolueerd tot kunstwetenschappen en ook de exacte wetenschappen worden ingeschakeld zodat via een interdisciplinair onderzoeksproject nieuwe feiten aan het licht komen.
 
BRUEGEL
Door Tamara Ingels, lector gids/reisleider CVO Coovi

Pieter Bruegel de Oude is één van de belangrijkste kunstenaars in de 16e eeuw in de Nederlanden. De lezing schetst de historische context waarin het oeuvre van de kunstenaar tot stand kwam, een tijd van grote maatschappelijke veranderingen en ook artistieke aardverschuivingen. Vervolgens komen een status questionis van het leven en het oeuvre van de meester, voorlopers die hem hebben beïnvloed en belangrijke artistieke en intellectuele tijdgenoten aan bod. Ook de hedendaagse wetenschappelijke methodes die aangewend worden om een werk toe te schrijven aan Pieter Bruegel de Oude worden toegelicht.
 
RUBENS
Door Ilse Weijten, lector gids/reisleider CVO Provincie Antwerpen

Rubens was een kunstenaar die niet alleen in Antwerpen domineerde, maar die ook een grote inspirator was voor de hele Nederlanden, en ver daarbuiten . Het gebruik van de olieverftechniek bereikte met Rubens één van de hoogtepunten in de Europese kunstgeschiedenis. Naast de schildertechnieken en werkwijze van de Antwerpse meester geeft de lezing ook een beeld over zijn levensloop en hoe we hem in zijn tijd kunnen situeren. Uit het immense oeuvre van honderden werken en ontwerpen nemen we enkele casussen en leren kijken naar de opbouw, coloriet, lichtwerking en de specifieke Rubens’ toets.
 
 
 
  • PRAKTISCHE INFORMATIE

    KOSTPRIJS:

    45€ voor de reeks van drie lessen. Gidsen in het bezit van een gidsenkaart betalen 30€ voor de reeks.

  • donderdag 13/9/18 van 18u tot 21u - van Eyck – Christine Demeunynck
  • donderdag 20/9/18 van 18u tot 21u - Bruegel – Tamara Ingels
  • donderdag 27/9/18 van 18u tot 21u - Rubens – Ilse Weijten

Campus AP / CVO Provincie Antwerpen: Meistraat 5 - 2000 Antwerpen - Aula 123

Inschrijvingen: ria.depooter@cvoprovincieantwerpen.be

 

 

Deze lezingenreeks komt tot stand in samenwerking met:

Lezing Rubens
donderdag 31 mei 2018

door Ilse Weijten, lector gids/reisleider CVO Provincie Antwerpen

Rubens was een kunstenaar die niet alleen in Antwerpen domineerde, maar die ook een grote inspirator voor de hele Nederlanden, en ver daarbuiten was. Het gebruik van de olieverftechniek bereikte met Rubens één van de hoogtepunten in de Europese kunstgeschiedenis. Naast de schildertechnieken en werkwijze van de Antwerpse meester geeft de lezing ook een beeld over zijn levensloop en hoe we hem in zijn tijd kunnen situeren. Uit het immense oeuvre van honderden werken en ontwerpen nemen we enkele casussen en leren kijken naar de opbouw, coloriet, lichtwerking en de specifieke Rubens’ toets.

Praktische informatie lees je hier.


INCLUSIE IN DE PRAKTIJK door Youri Vande Sande

Vanuit de krachtlijnen van het M-decreet en het VN-verdrag inzake personen met een handicap geven we een visie op inclusie weer. We leggen ook de link met het buitengewoon onderwijs. Daarnaast bespreken we de denkkaders die een school meer inclusief kan maken, zoals het Zorgcontinuüm, handelingsgericht werken (HGW), … Hier gaan we zeer actief en interactief mee aan de slag. Vervolgens bespreken we wat redelijke aanpassingen zijn, wat aandachtspunten en criteria zijn voor redelijke aanpassingen en hoe deze te bepalen met betrokkenheid van alle actoren. De lezing wordt doorspekt met praktijkvoorbeelden hoe scholen aan de slag gaan met het M-decreet.

Youri Vande Sande werkte als leerkracht PAV, GOK-coördinator en leerlingenbegeleider 14 jaar in een school voor secundair onderwijs en maakte de overstap 4 jaar geleden naar de pedagogische begeleidingsdienst van het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen. Vanuit zijn job als pedagogisch adviseur in het begeleiden van scholen in het inclusiever denken en handelen, deelt hij graag expertise en ervaringen. Hij was de drijvende kracht achter de prioritaire nascholing Expeditie M in het secundair onderwijs. Verder begeleidt hij ook leerlingenbegeleiders, GOK en zorg. Daarnaast is hij nog vakbegeleider PAV en moderne (vreemde) talen.

Wanneer? woensdag 14/3/2018 van 18u30  tot 21u

Waar? CVO Provincie Antwerpen - campus AP Meistraat - Meistraat 5, 2000 Antwerpen

Voor wie? iedereen welkom

Graag inschrijven via deze link.

 

STORYTELLING VOOR GIDSEN
Extra nascholing op vrijdagnamiddag

De kracht van storytelling
Lang voor de mens kon lezen en schrijven werden al verhalen doorgegeven. Goed vertellen is een kunst op zich. Kan jij jouw groep blijven boeien? Welk verhaal ga jij brengen? Na het succes van de eerste reeks bieden we je opnieuw de kans om deze nascholing te volgen.

Schilderijen, gebouwen, legendes... alles herleeft!
Open de poort naar het verleden en laat de geschiedenis herbeleven. Wat zie je? Wat voel je? En wat zit hier achter?

BRENG JOUW VERHAAL OVER
Storytelling is een effectief middel om anderen te inspireren, om met je groep te communiceren. Jouw enthousiasme inspireert de groep om zelf mee te ontdekken. 

WANNEER?
Vier lessen op vrijdagnamiddag van 13u30 tot 16u30,
2 - 9 - 16 en 23 maart 2018

WAAR?
De lessen vinden plaats op Campus AP Meistraat, Meistraat 5, Antwerpen.

TOELATINGSVOORWAARDEN?
Iedereen die op een andere manier wil leren communiceren; gidsen die hun verhaal beter willen overbrengen.

KOSTPRIJS?
€ 30 voor de vier lessen
Werkingskosten zijn steeds onder voorbehoud.

INSCHRIJVEN?
Om je aan te melden als kandidaat, mail je naar ria.depooter@cvoprovincieantwerpen.be.


ANTWERPEN IN DE LITERATUUR - LITERATUUR IN ANTWERPEN

Antwerpen duikt al op in middeleeuwse teksten. Zo vind je in de 16e eeuw de onderwijzeres Anna Bijns, die de protestantse nieuwlichterij op de korrel neemt. Jonker jan van de Noot introduceert de Renaissance in de Nederlandse poëzie.  Ten tijde van Rubens brengt de toneelschrijver Guilliam Ogier het leven van de onderklasse op de planken.

Constantijn Huijgens, Emmanuel de Bom, Paul van Ostaijen, Willem Elsschot, Lode Zielens...
Zij bepaalden, samen met nog veel andere schrijvers,het literaire landschap in Antwerpen door de eeuwen heen.

Wil je horen hoe Antwerpen tot leven kwam in de letteren? Schrijf je dan in voor deze reeks lezingen!

Jan Lampo (Antwerpen, 1957) inventariseert in het Letterenhuis het archief van Vlaamse schrijvers. Hij schrijft ook voor Zuurvrij, het berichtenblad van het Letterenhuis, en voor het literair-historisch tijdschrift Zacht Lawijd.

WANNEER?

Vier lezingen op dinsdagavond om 18u30
24 oktober, 7,14 en 21 november 2017
+ een bezoek aan het Letterenhuis (datum wordt later bepaald)

WAAR?

De lezingen vinden plaats op Campus AP Meistraat, Meistraat 5, Antwerpen.

TOELATINGSVOORWAARDEN?

Iedereen die meer wil weten over Antwerpen en zijn schrijvers is welkom.

KOSTPRIJS?

€ 60 voor de vier lezingen + bezoek Letterenhuis
Werkingskosten zijn steeds onder voorbehoud.

INSCHRIJVEN?

Om je aan te melden als kandidaat, mail je naar ria.depooter@cvoprovincieantwerpen.be.

5 boeiende lezingen uit "Capita selecta volwassenen en senioren"campus AP Meistraat, 2000 Antwerpen
De opleiding bachelor Toegepaste Psychologie organiseert tijdens de maanden april en mei 5 verschillende lezingen rond specifieke thema's uit het klinisch-psychologisch werkveld. Alle lezingen zijn gratis. Iedereen is welkom na inschrijving. 

Gastcollege "Start-up eigen zaak"
door Marie Schoeters en Véronique De Bruyne
starters entrepreneurship stad Antwerpen

maandag 14/3/2016 om 18u30
(tot ongeveer 21u, met ruimte om vragen te stellen)
campus AP, Meistraat 5, 2000 Antwerpen

Tijdens dit gastcollege kreeg je een antwoord op vragen als:

·    Wat betekenen (jonge) ondernemers voor een stad als Antwerpen?
·    Wat zijn voorwaarden om een eigen zaak te mogen opstarten?
·    Welke formaliteiten/vergunningen/taksen komen daarbij kijken?
·    Op welke mogelijke subsidies kan je rekenen?

Als praktijkvoorbeeld werd het concept 'Proef' toegelicht, een proeftuin die werd opgezet binnen de sector van het horecamanagement.

"12 sleutels voor duurzaam HRM"
door Prof. Dr. Peggy De Prins

woensdag 9/3/2016 om 18u30
campus AP, Meistraat 5, 2000 Antwerpen

Peggy De Prins is professor aan de Antwerp Management School van de Universiteit Antwerpen en academic director van de Master in HRM. Zij is pionier in het veld van duurzaam HRM.

‘Duurzaam HRM biedt een modern perspectief op het samenspel van mens en organisatie. Het geeft goed werkgeverschap handen en voeten. Het is waarderend, engagerend, verbindend, inclusief, innoverend én loopbaangericht. Bovendien profileert het zich als een gedeelde en wederkerige praktijk, waarbij naast HR-professionals, elke manager én elke medewerker verantwoordelijkheid draagt.’

Duurzaam HRM geeft zuurstof aan gecombineerde perspectieven, met winst als uiteindelijke finaliteit, zowel aan werknemers-, werkgevers- als maatschappelijke kant.

Heraldiek
Dinsdagavond
1/12/2015 - 8/12/2015
Tijdens twee lezingen leerde historicus en germanist Jonas Goossenaerts ons de belangrijkste heraldische regels en gebruiken. De meest voorkomende bronnen voor heraldisch onderzoek kwamen aan bod. Naast katholieke wapenkunde bekeken we ook de wapenschilden van de vele heersers en notabelen die je als Antwerpse of Mechelse stadsgids of als reisleider in het stadsbeeld kan aantreffen.
Art Nouveau & Art Déco
Donderdagavond
22/10 - 12/11 - 26/11 - 3/12/2015, van 19u tot 21.30u
In deze vierdelige nascholing gaf kunsthistoricus Hendrik Robberecht een overzicht van de Art Nouveau en Art Déco in Antwerpen. Eerst werd een algemeen beeld van beide richtingen geschetst. De context, kenmerken, artiesten/architecten, materialen en technieken werden geduid. Vervolgens werd de Art Nouveau en Art Déco in België besproken en werd nagegaan waar je de beste getuigenissen kan zien van die 2 belangrijke kunststijlen van eind 19e -begin 20e eeuw in de provincie Antwerpen.
Nascholing rond allergenen
Donderdagavond 22/10/2015

Dimitri Verbreyt, specialist voedselveiligheid van IDEWE, leidde ons rond in het "allergenenbos" en maakte ons wegwijs in de soorten allergenen en de wetgeving hierrond.

Het werd een leerrijke avond.

Lezing rond 'Kinderen en jongeren van een andere cultuur met een psychiatrische problematiek
Woensdagavond 7/10/2015

Dokter Winny Ang is Kinder- en Jeugdpsychiater en Master in de transculturele psychiatrie. Zij is als psychiater verbonden aan de groepspraktijk voor Kind en context en aan VAGGA Jeugdzorg en aan de UA Antwerpen als praktijkassistent in het communicatie-onderwijs.

Migratie en geestelijke gezondheidszorg is een thema dat dokter Winny Ang nauw aan het hart ligt. Nu we op wereldvlak volop in een vluchtelingencrisis zitten, is het jammer genoeg ook een zeer actueel thema. 

Op woensdagavond 7 oktober gaf dokter Ang op onze CVO-campus AP Meistraat een lezing rond 'Omgaan met kinderen en jongeren van een andere cultuur mét een psychiatrische problematiek'. 170 studenten (Toegepaste Psychologie, Orthopedagogiek, Sociaal Werk, Verpleeg- en vroedkunde, Ergotherapie en Jeugd- en gehandicaptenzorg), lectoren, leerkrachten en welzijnswerkers volgden deze lezing geboeid! 

 

Beknopt overzicht voorbije lezingen 2014-2015
 

30/3/15

Els Steppé, fotografe, cameravrouw en docente

Het oog wil ook wat, het oog wil veel!" 

 

10/3/15

Iris Kockelbergh, direteur Museum Plantin-Moretus

Odette Peterink, hoofd publiekswerking

“De missie en de visie en de toekomstige projecten in een vernieuwd museum”

“Creativiteit bij het gidsen van niet-klassieke groepen”

 
17/3/15 Dirk Imhof, conservator boeken en archief
“De geschiedenis van het boek, Antwerpen als drukkerscentrum”

 
31/3/15
Els Tavergne en Tom Van Cleef, museumgidsen voor mensen met dementie
“Gidsen voor mensen met beginnende en lichte dementie in het Museum Plantin-Moretus, een bijzonder project”

 
17/4 of Hugo Vereeck
Grafische technieken

 
27/4 of 4/5
Odette Peterink 
Verschillende soorten didactiek/methodiek
Odette Peterink werkte op dit vlak verschillende projecten uit met kleine groepen.
 
17/12/14 Gids/Reisleider Hendrik Robberecht Le Corbusier en het modernisme (deel 1)

10/12/14 Gids/Reisleider

Hendrik Robberecht

Le Corbusier en het modernisme (deel 2)
3/12/14 Gids/Reisleider

Hendrik Robberecht

Le Corbusier en het modernisme (deel 3)
25/11/14 Rechtspraktijk en Bedrijfsorganisatie Fons Leroy, VDAB "Werk aan Werk"
9/10/14 Assistent in de psychologie Sensoa Seksueel gedrag bij jongeren / gedragsverandering op het vlak van seksualiteit